English UK

NutriNostica Plant Efficiency Analysing System

 

NutriNostica har udviklet et diagnostisk værktøj, som er i stand til at afklare om en plante lider af manganmangel. Dette værktøj kaldes NN-Easy55 (NutriNostica Efficiency Analysing SYstem) og er vist på billedet til højre.

 

NN-Easy55 er et håndholdt apparat, som er meget brugervenligt og kan benyttes af alle direkte i marken på alle plantearter. Ved hjælp af NN-Easy55 er det muligt i løbet af få sekunder at klarlægge om en plante lider af manganmangel. Teknikken er utrolig følsom, og manganmangel kan derfor diagnosticeres længe før, visuelle symptomer er tilstede. Er symptomerne på manganmangel til stede har det med sikkerhed allerede kostet betydeligt i udbytte! 

 

En rettidig diagnosticering af manganmangel er en af nøglerne til større udbytte i dansk planteproduktion. 

 

NN-Easy55 er så følsom, at effekten af en manganspøjtning kan måles blot få timer efter at den er udført. Herved kan planteavleren løbende følge plantebestandens manganbehov og derved sikre, at kun det nødvendige antal mangansprøjtninger udføres - og at de udføres på det rette tidspunkt. Kommer man for sent koster det udbytte!  

 

I Danmark er vinterafgrøder særligt følsomme overfor manganmangel og giver hvert år anledning til store økonomiske tab. NN-Easy55 er et meget effektivt værktøj til at sikre en optimal manganstatus hos vinterafgrøder og kan dermed anvendes til at sikre mod dårlig overvintring. Udbyttetab eller kostbare omsåninger forårsaget af manganmangel hører derfor fortiden til hos den innovative planteavler. 

 

NN-Easy55 kan anvendes på alle plantearter og er i Danmark, Sverige og Finland blevet successfuldt implementeret på følgende afgrøder: Byg, hvede, majs, kartofler, raps og grøntsager såsom broccoli og salat.