English UK

NN-Easy55 brugere

 

Siden lancering af NN-Easy55 har adskillige rådgivningskontorer, grovvareselskaber, gødningsfirmaer, landmænd, gartnere m.m. i hele Skandinavien erhvervet sig en mangantester. Billedet til højre viser fordelingen af NN-Easy55 instrumenter i Danmark. Hvert kryds repræsenterer 1 eller flere instrumenter.

 

NN-Easy55 instrumenterne har alle bidraget til en tidligere og mere sikker diagnosticering og dermed afhjælpning af manganmangel på trods af forskellige fremgangsmåder afhængigt af brugernes behov. Nogle brugere foretrækker at måle direkte i marken, andre tager blade til analyse med hjem til skrivebordet og nogle rådgivningskontorer modtager endda blade med posten til analyse. Nedenfor er adskillige brugere samt deres erfaringer med NN-Easy55 mangantesteren præsenteret.

  

  

 

Gårdejer Bjarne Jensen driver 115 ha planteavl samt feder årligt 6500 grise op nær Vrå i Nordjylland. Gården er placeret midt i et af landets store problemområder med hensyn til manganmangel. Lette jorde kombineret med et stort forbrug af husdyrgødning er en uheldig cocktail, som reducerer tilgængeligheden af mangan og dermed udbyttet. Med et sædskifte domineret af kornafgrøder har Bjarne Jensen altid set manganmangel på sine marker. Problemet er dog blevet større de senere år, hvilket han vurderer skyldes mange års forbrug af svinegylle. Der sprøjtes derfor intensivt med mangan i det nordjyske allerede om efteråret for at sikre overvintring af fx vinterbyggen. 

På Bjarne Jensens ejendom er der gennem årene blevet udført adskillige forsøg med mangan i vinterbyg og vinterhvede. Siden 2007 er mangantesteren NN-Easy55 blevet anvendt i disse forsøg. Bjarne Jensen har derfor stiftet bekendskab med NN-Easy55 ved flere lejligheder og har oplevet, hvordan manganmangel hurtigt og effektivt kan diagnosticeres længe inden visuelle symptomer er tilstede. Flere rådgivningscentre tilbyder nu mangananalyser med NN-Easy55 til de danske landmænd. NN-Easy55 forventes derfor effektivt at kunne afhjælpe manganmangel og sikre et stabilt udbytte i fremtiden.

 

  

 

Som planteavlskonsulent i den fynske landboforening Centrovice (tidligere Landbofyn og Agrogården) var Susanne Feldthusen en af de første i Danmark til at anvende NN-Easy55 i rådgivningsøjemed. Centrovice tilbyder mangananalyser på blade fremsendt med posten, men anvender også NN-Easy55 direkte i marken. Mangantesteren er bl.a. blevet anvendt til flere møder med Erfa-grupper, hvor landmænd udveksler erfaringer og diskuterer faglige problemstillinger med konsulenter. "Her har NN-Easy55 virkelig imponeret" udtaler Susanne Feldthusen som også har erfaret, at nogle landmænd stadig sprøjter med mangan uanset kendskab til behov eller effekt af behandlingen.

NN-Easy55 er i stand til at måle manganmangel længe før visuelle symptomer er tilstede. Effekten af en manganbehandling kan desuden måles efter få timer. NN-Easy55 sikrer derfor en optimal manganstatus gennem hele vækstsæsonen og dermed et maksimalt udbytte. Susanne Feldthusen vurderer, at udbredelsen af NN-Easy55 vil stige i de kommende år og har allerede mærket en øget interesse i 2008. Centrovice har beregnet, at et merudbytte på kun 2-3 hkg/ha kan betale omkostningerne ved analyse med NN-Easy55. For yderligere information se www.centrovice.dk

 

 

 

NutriNostica vil gerne høre om dine erfaringer med NN-Easy55 og opfordrer derfor til at kontakte os via mail eller telefon til en uforpligtende snak.