English UK

NN-Easy teknologien

Teknologien bag NN-Easy55 er baseret på en kompliceret spektral analyse af plantens emission af fluorescerende lys. Alle planter udsender fluorescerende lys fra det system af proteiner og klorofyl, som er ansvarlig for plantens fotosyntese - lyset kan ikke ses med det blotte øje  - men NN-Easy55 er uhyre følsom og kan sikkert og effektivt detektere og analysere spektret i løbet af få sekunder. Informationerne bearbejdes matematisk i den indbyggede mikroprocessor og omsættes til en sikker diagnose, der afklarer om planten er tilstrækkelig velforsynet med mangan, eller om der er behov for eftergødskning.

 

Måling af klorofyl fluorescens har i mange år været anvendt som et vigtigt forskningsredskab på bl.a. universiteterne til at beskrive plantevækst under forskellige stresspåvirkninger såsom kulde, varme, tørke, herbicider, høj lysintensitet, næringsstofmangel m.m. Udbredelsen af klorofyl fluorescens som et praktisk anvendeligt diagnostisk værktøj har dog hidtil været meget begrænset dels på grund af manglende apparatur af tilstrækkelig høj kvalitet med brugervenlige egenskaber og dels på grund af en kompliceret tolkning af de spektrale data. Dette problem er nu løst med introduktionen af NN-Easy55, som er uhyre brugervenlig og giver en meget lettilgængelig tolkning af plantens manganstatus. 

NutriNostica har efter flere års forskning i mangans essentielle funktioner i planter bearbejdet den opnåede viden og indbygget denne i NN-Easy55. NN-Easy55 er derfor en helt unik fluorescensmåler af meget høj kvalitet. NutriNostica har bl.a. valgt at udvikle deres helt egen fluorescens parameter kaldet PEU (Plant Efficiency Unit), som under markforhold er brugervenlig, følsom og robust samt udviser stor specificitet overfor manganmangel. Ved anvendelse af NN-Easy teknologien kan manganmangel således diagnosticeres med næsten 100% sikkerhed i alle plantearter - hvilket aldrig tidligere har været muligt!