English UK

Måling med NN-Easy55

Måling med NN-Easy55 er non-destruktiv -  planten efterlades således uden nogen form for skader og kan fortsætte væksten. Det er derfor muligt at måle behovet for manganbehandling og effekten af denne behandling på samme plante, hvis dette måtte ønskes. Under markforhold kan effekten af en effektiv sprøjtning måles efter få dage, som vist i figuren nedenfor.

 

Effekten af mangansprøjtning

Effekten af mangansprøjtning i unge planter, målt med NN-Easy55. Målingerne er foretaget henholdsvis før og 3 dage efter mangansprøjtning. Søjlerne repræsenterer PEU (Plant Efficiency Units) gennemsnitsværdier +/- SE (antal gentagelser n=24). Bogstaver viser statistisk signifikante forskelle (p<0,05).

 

Ved måling med NN-Easy55 er det muligt at diagnosticere en plantes manganstatus i marken i løbet af få sekunder. PEU værdierne fremkommer nemlig på skærmen efter hver afsluttet måling. NN-Easy55 er i stand til at lagre 200 målinger, som let kan overføres trådløst til enten PC eller PDA (lommecomputer) ved hjælp af medfølgende software som understøtter bluetooth teknologi.

 

NN-Easy55 softwaren, som kan bruges både på PC eller PDA, gør det muligt at foretage simple indstillinger af apparatet. Softwaren kan desuden også anvendes til at generere analyserapporter, som evt. kan bruges i en rådgivningssituation. Nedenfor er vist et billede af softwaren umiddelbart efter overførsel af data fra NN-Easy55. Som det fremgår, bliver hver PEU værdi direkte oversat til et gradueringssystem med "stjerner", som simpelt og effektivt kan benyttes til at beskrive graden af manganmangel. Overvintring sikres ved "4-stjerner", og det anbefales at gentage bladgødskning ved ”3 stjerner” for at undgå udbyttetab. En sund plante har "5-stjernet" manganstatus, uanset alder og art, hvilket svarer til en PEU værdi på 100. Dette indikerer, at planten udnytter 100% af den absorberede lysenergi til fotosyntese og produktion af biomasse.

 

Screendump

Eksempel på NutriNosticas software til overførsel og analysering af NN-Easy målinger.