English UK

Dokumentation

Stifterne af NutriNostica har alle en forskningsmæssig baggrund og er derfor underlagt strenge internationale retningslinier for videnskabelig dokumentation af forskningsresultater. Disse retningslinier følges nøje i NutriNostica og alle aspekter af NN-Easy55 teknologien er derfor veldokumenteret og bliver løbende publiceret i velansete internationale fagtidsskrifter.

 

Billedet vist nedenfor er fra et markforsøg udført på Vestsjælland, hvor vinterbyg blev dyrket på en manganlidende jord. Billedet dokumenterer NN-Easy55 teknologiens følsomhed overfor manganmangel. Planterne til højre blev sprøjtet med mangansulfat og efter blot 3 dage kunne der måles en stor forskel i PEU mellem de to parceller, selvom ingen visuelle mangelsymptomer var tilstede.

 

Forsøg 2006

Fluorescensværdier målt om efteråret i marken længe før visuelle manganmangel symptomer var tilstede. Parcellen til højre er blevet mangansprøjtet og PEU værdien blev målt efter 3 dage. Parcellen til venstre har ikke fået nogen behandling. PEU  værdien angiver alvorlig manganmangel til venstre, mens parcellen til højre har optimal manganforsyning.
 

 

Parcellen vist til højre på billedet ovenfor blev sprøjtet i efteråret hver gang PEU værdierne var under 90 (ialt 3 gange). Dette sikrede overvintring af afgrøden som vist på billedet forneden taget i april det efterfølgende år. Den ubehandlede parcel udvintrede på trods af symptomfrie planter i efteråret. Kun med NN-Easy55 kunne manganmangelen afsløres og afhjælpes i tide.

 

 

Billede taget i april. Parcellen til venstre udviste ingen visuelle manganmangel symptomer i efteråret, men en PEU værdi på 70 indikerede stærk manganmangel. Parcellen til højre overvintrede på grund af gentagne mangansprøjtninger, hver gang PEU værdierne var under 90. Ved høst blev der opnået et markant forøget merudbytte af at sikre en tilstrækkelig manganstatus i planterne (Se yderligere i "oversigt over Landsforsøgene 2006", publiceret af Dansk Landbrug, Skejby).