English UK

Diagnosticeringskit

Anvendes der symptomfri blade er risikoen for fejltolkning med NN-Easy55 meget lille. NutriNostica har dog udviklet et diagnosticeringskit, som leveres sammen med NN-Easy55 - herved kan man med 100 % sikkerhed afklare om en plante lider af manganmangel. 

 

Diagnosticeringskittet bør altid anvendes, hvis der er brug for en meget sikker mangandiagnose. Dette er fx relevant hvis NN-Easy55 anvendes for første gang i en plantebestand eller ved begyndelsen af en ny vækstsæson. Endvidere bør denne metode anvendes i specielle tilfælde, hvor der fx ikke tidligere er konstateret manganmangel eller efter måling på en planteart, der normalt ikke viser manganmangel. Herved undgås at mangel på visse andre næringsstoffer og faktorer som kuldestress og tørke påvirker målingerne.

 

Diagnosticeringskittet er baseret på måling med NN-Easy55 før og efter en manganbehandling på enkeltbladsniveau. Behandlingen foretages med en hurtigtvirkende opløsning, der trænger ind i bladet og reparerer det enzym som mangan-mangelen påvirker hos planten. Stiger PEU værdierne som følge af behandlingen i forhold til en kontrol behandling, kan det konkluderes, at planterne er manganmanglende. 

 

  

Se en videodemonstration af diagnosticeringskittet her:

 

 

Hent videodemonstrationen her